Christer Nylander

Christer Nylander föddes 1968. Intresset för samhällsfrågor lockade honom till studier i statsvetenskap och nationalekonomi. Senare kompletterade han med litteraturvetenskap. Under och efter studietiden provade han på en lång rad jobb, såsom städare, fabriksarbetare, renhållningsarbetare och vårdare inom äldreomsorgen innan han startade eget utbildningsföretag.

2002 valdes han in i riksdagen för Folkpartiet liberalerna och är idag vice ordförande i Riksdagens kulturutskott. Han är också ordförande i kommittén som ska ta fram partiets nya partiprogram. Nylander är maratonlöpare och bor i Kristianstad tillsammans med fru och döttrar.

Böcker