Esmaralda

Esmaralda upptäckte i unga år sin övernaturliga förmåga och har varit aktiv som medium under snart fyra decennier. I början av sin karriär tog hon emot klienter i hemmet, men övergick till att spå via brev för att värna om sina barn och familjens integritet. Idag sker alla seanser via e-post.

Esmaralda skriver under pseudonym eftersom hon även är yrkesverksam inom ett helt annat område. Hon har under sin långa tid som aktivt medium flera gånger blivit tillfrågad om att medverka i tidningar och teveprogram, men avböjt. Istället har hon tagit beslutet att i bokform dela med sig av sin ovanliga gåva och låta nyfikna läsare ta del av dessa utvalda seanser som hon dessutom sätter i ett sammanhang och resonerar kring.

Böcker


9789170029318

Esmaraldas seanser

Esmaralda är ett svenskt medium som under 35 år har spått tusentals människor från hela världen, i alla åldrar och från alla samhällsgrupper. Kunderna vänder sig till henne för att få hjälp med kärleksbekymmer, hemsökta hus, kontakter med döda släktingar och … Läs mer